Vnitřní lékařství - časopis České a Slovenské internistické společnosti

Typ položky
Časopis
Kategorie
balneomedicína
lázeňství
medicína
Rok
2014
Vydavatelé
ČLS J. E. Purkyně
Ročník
60
Číslo vydání
11
Obsah
Typ obsahu
Úvodník
  Článek
  Češka R., Interna a ateroskleróza: Více rozdílů, nebo pojítek?
Typ obsahu
Rozhovor
  Článek
  Čilíková K., K preventivní medicíně musí lékař dozrát. Rozhovor s profesorkou Hanou Rosolovou
Typ obsahu
Editorial
  Článek
  Kvapil M., Empagliflozin: další z tichých revolucionářů - editorial
Typ obsahu
Přehledné referáty
  Článek
  Rušavý Z., Nový SGLT2 inhibitor empagliflozin: moderní a bezpečná léčba diabetu
  Štulc T., Šnejdrlová., Češka R., Prevence kardiovaskulárních onemocnění v běžné klinické praxi: lze dosáhnout zlepšení?
  Rosolová H., Nussbaumerová B., Markery reziduálního kardiovaskulárního rizika
  Fait T., Nové pohledy na hormonální substituční terapii: kardiovaskulární prevence
  Vrablík M., Češka R., Novinky v oblasti hypolipidemické léčby
  Zlatohlávek L., Vrablík M., Urbanová Z., Pejšová H., Hubáček J., Češka R., Nefarmakologická léčba - výsledky z Poděbrad
  Češka R., Vrablík M., Altschmiedová T., Prusíková M., Urbanová Z., Šobra J., familiární hypercholesterolemie včera a dnes. Vlastní zkušenosti a nálezy u našeho souboru nemocných s familiární hypercholesterolemií.
  Bláha V., Bláha M., Lánská M., Havel E., Vyroubal P., Zadák Z., Žák P., Sobotka L., LDL-afaréza v léčbě familiárních hyperlipoproteinemií
  Karetová D., Bultas J., Rozšiřující se možnosti antikoagulační léčby tromboembolické nemoci
  Piťha J., Auzký O., Roztočil K., Co mají společného žilní a tepenná onemocnění?
  Vrablík M., Kardiovaskulární rizikový profil u 40letých mužů a 50letých žen v České republice: výsledky průřezové studie
Typ obsahu
Aktuality
  Článek
  Prázný M., Adherence pacientů s diabetem 2. typu k aplikaci inzulinových analog: vynechávání, časový posun a snižování dávek. Výsledky průzkumu GAPP2 (Global Att
  Horová E., Účinnost a bezpečnost inzulinu lispro u obézních pacientů s diabetes mellitus 2. typu: retrospektivní metaanalýza sedmi randomizovaných kontrolovaných
Typ obsahu
Zprávy z odborných akcí
  Článek
  Altschmiedová T., Pražské evropské dny interní medicíny 2014
Typ obsahu
Z odborné literatury
  Článek
  Živný J., J. Vrbíková, M. Fanta, D. Koryntová. Syndrom polycystických ovarií. Průvodce ošetřujícího lékaře.
Typ obsahu
Osobní zprávy
  Článek
  Dobšák P., Špinarová L., Homolka P., Kára T., Siegelová J., Vítovec J., Za profesorem Zdeňkem Plachetou