Databáze balneologické literatury

Zde najdete databázi balneologické literatury, která byla původně spravována Balneologickým institutem Karlovy Vary, o. p. s. (BIKV). BIKV ukončil svou činnost v roce 2020 a ILaB převzal některé z jeho aktivit. Databázi budeme průběžně aktualizovat.

Webová aplikace obsahuje položky, které nejsou uloženy nikde v knihovnách nebo nejsou doposud zkatalogizovány. Součástí knihovny jsou odborné práce a posudky ve vlastnictví lázeňských míst a zařízení v České republice a materiály zaniklého VÚB Mariánské Lázně, uložené např. v Krajské knihovně Karlovy Vary nebo ve Státním oblastním archivu v Plzni.

Seznam umístění literatury.