Circulation - An American Heart Association Journal

Body
Ev. č. C2013/3, pouze prezenční studium. Nutno objednat návštěvu předem: infoatbikv [emailtecka] cz, 359 807 118
Typ položky
Časopis
Kategorie
balneomedicína
lázeňství
medicína
Rok
2013
Ročník
1
Číslo vydání
3
Obsah
Typ obsahu
Editorial
  Článek
  Polonsky T. S., Greenland Ph., Kalciové skóre koronárních tepen získané za pomoci výpočetní tomografie nesynchronizované s EKG. Jak nakládat s náhodně zjištěnými výsledky?
  Reynolds M. R., Cohen D. J., Poměr nákladů a účinnosti transkatetrizační náhrady aortální chlopně u pacientů, kteří nejsou kandidáty chirurgické léčby. Revisionistická historie ne
  Parati G., Ochoa J. E., Bilo G.,, Katetrizační sympatická renální denervace a každodenní krevní tlak u rezistentní hypertenze. Jednoduché ne komplikované řešení?
  Albert Chr. M., Stevenson W. G., Implantabilní kardiovertery-defibrilátory v primární prevenci náhlé srdeční smrti. Používány příliš málo a příliš pozdě?
  Wiegers S. E., Symptomatická těžká aortální stenóza s nízkým gradientem a zachovanou ejekční frakcí levé komory. Nyní menší klinická hádanka
  Kizer J. R., Zdokonalování detekce subklinického orgánového poškození. Echokardiografický strain levé komory nastavuje zrcadlo mozku
  Rosenhek R., Reverzní modelace v perspektivě rozhodování o léčbě mitrální regurgitace pomocí MitraClipu
  Opie L. H., Digitalis včera a dnes, ale ne navždy
  Ellerbeck E. F., Spertus J. A., Za čistší vzduch pro návštěvníky a zaměstnance kasin
Typ obsahu
Original Article - Abstract
  Článek
  Xie X., Zhao Y., Bock de G. H., Validace a prognóza podle kalciového skóre koronárních tepen stanoveného metodou nesynchronizovaného vyšetření CT hrudníku. Systematický přehled a met
  Simons C. T., Cipriano L. E., Transkatetrizační náhrada aortální chlopně u kandidátů nechirurgické léčby s těžkou, symptomatickou aortální stenózou. Analýza nákladů a účinnosti
  Mahfoud F., Ukena Chr., Změny krevního tlaku při ambulantním 24hodinovém monitorování po sympatické denervaci u pacientů s rezistentní hypertenzí
  Narayanan K., Reinier K., Frekvence a determinanty použití implantabilních kardioverterů-defibrilátorů u kandidátů primární prevence s následnou náhlou srdeční zástavou v běžné
  Ozkan A., Hachamovitch R., Kapadia S. R., Tuzcu E. M., Marwick T. H., Prognostický dopad náhrady aortální chlopně u symptomatických pacientů s těžkou aortální stenózou, nízkým gradientem a zachovanou ejekční frakcí levé
  Russo C., Jin Zh., Homma Sh., Elkind M. S., Rundek T.,, Subklinická dysfunkce levé komory a němé cerebrovaskulární onemocnění. Studie Cardiovascular Abnormalities and Brain Lesions (CABL)
  Grayburn P. A., Foster E., Sangli Ch., Weissman N. J., Massaro J., Vztah mezi stupněm snížení závažnosti mitrální regurgitace a reverzní remodelací levé komory a levé síně po léčbě pomocí MitraClipu
  Freeman J. V., Yang J., Sung S. H., Hlatky M. A., Go A. S., Účinnost a bezpečnost digoxinu u dospělých pacientů léčených pro nově vzniklé systolické srdeční selhání v současnosti
  Glantz S. A., Gibbs E., Změny v počtech výjezdů záchranné služby po zavedení protikuřáckého zákona a jeho rozšíření na kasina
Typ obsahu
Development of Therapeutics for Heart Failure
  Článek
  White A. J., Arasaratnam D., Elliot D. A., Kaye D. M., Buněčné programování. Nová možnost regenerace srdečních buněk?