Kazuistiky v Angiologii - časopis pro angiology

Body
Ev. č. KvA2014/4, pouze prezenční studium. Nutno objednat návštěvu předem: infoatbikv [emailtecka] cz, 359 807 118
Typ položky
Časopis
Kategorie
balneomedicína
lázeňství
medicína
Rok
2014
Vydavatelé
Nakladatelství GEUM, s.r.o.
Ročník
2
Číslo vydání
4
Obsah
Typ obsahu
Editorial
  Článek
  Vízner K., Nad kolébkou, výzva autorům
Typ obsahu
Hypertenze
  Článek
  Řiháček I., Hypertenze a cévní mozková příhoda
Typ obsahu
Cévní mozková příhoda
  Článek
  Šedivý P., Štádler P., Samman K.E., Přindišová H., Zdráhal P., Koubská E., Řešení rozsáhlého postižení torakoabdominální aorty ve více dobách kombinovaným otevřeným a endovaskulárním způsobem
  Roubec M., Registr pacientů s akutní ischemickou cévní mozkovou příhodou léčených endovaskulárními metodami v České republice
Typ obsahu
Žilní trombóza
  Článek
  Němčíková P., Pacientka s neúrazovou hlubokou žilní trombózou, plicní embolií a současně nově diagnostikovanou plicní sarkoidózou
  Adámek M., Koincidence hluboké žilní trombózy a vlhké gangrény dolní končetiny s nutností vysoké amputace
Typ obsahu
Bércový vřed
  Článek
  Záhumenský E., Sulodexid (Vessel Due F) v léčbě rozsáhlé bércové ulcerace u polymorbidní pacientky
  Článek
  Piťhová P., Amputace dolní končetiny nemusí vždy znamenat zhoršení kvality života ... aneb když je noha na obtíž
  Dostálová K., 10. kongres Európskej únie Spoločnosti geriatrickej medicíny (EUGMS)
  Švejnoha J., Kapitoly z historie - Zdeněk Reiniš (20. 1. 1914-23. 6. 1984)
Typ obsahu
Rozhovor
  Článek
  Piťha J., 20 let Fóra zdravé výživy
  Choltem M., Cévní sonografie