Kazuistiky v Angiologii - časopis pro angiology

Body
Ev. č. KvA2014/3, pouze prezenční studium. Nutno objednat návštěvu předem: infoatbikv [emailtecka] cz, 359 807 118
Typ položky
Časopis
Kategorie
balneomedicína
lázeňství
medicína
Rok
2014
Vydavatelé
Nakladatelství GEUM, s.r.o.
Ročník
2
Číslo vydání
3
Obsah
Typ obsahu
Vaskulitidy
  Článek
  Hrušková Z., Tesař V., Novinky v léčbě ANCA-asociovaných vaskulitid
  Vondrák K., Dušek J., Seeman T., Stejskal J., Šimánková N., Zieg J., Polyangiitis microscopica - vzácná nekrotizující vaskulitida
  Indráková J., Pacient s kritickou ischemií levé dolní končetiny
Typ obsahu
Bércové ulcerace
  Článek
  Zechmeisterová A., Využití sulodexidu při léčbě bércové ulcerace
Typ obsahu
Diabetická noha
  Článek
  Rončáková M., Martinka E., Strelka Ľ., Huľo E., Mištuna D., Kombinovaná terapia u pacienta so syndrómom diabetickej nohy
Typ obsahu
Neurologie
  Článek
  Křupka B., Pacien s recidivujícími ischemickými ikty v důsledku aktinoterapie v oblasti krku
Typ obsahu
Studie a Komentáře
  Článek
  Pipková M., Honka M., Asociace mezi sníženou variabilitou srdeční frekvence a zvýšením tuhosti cévní stěny u mladých pacientů s diabetes mellitus 1. typu studie SEARCH CVD
  Foglarová Z., Honka M., Hyperglykemie při přijetí předpovídá horší následky cévní mozkové příhody u nemocných léčených intravenózní trombolýzou
Typ obsahu
Výživa
  Článek
  Hlavatá K., Výživa ve zdraví i nemoci - 2. díl: Obezita