Kongresový list - odborná příloha zdravotnických novin

Body
Ev. č. KL2014/9, pouze prezenční studium. Nutno objednat návštěvu předem: infoatbikv [emailtecka] cz, 359 807 118
Typ položky
Časopis
Kategorie
balneomedicína
lázeňství
medicína
Rok
2014
Vydavatelé
Ambit Media, a.s.
Číslo vydání
9
Obsah
Typ obsahu
EANS 2014
  Článek
  redakce, Česká neurochirurgie už není na periferii
Typ obsahu
UEG Week 2014
  Článek
  redakce, 2040: Gastroenterologická péče v době ledové, zlaté nebo křemíkové?
Typ obsahu
Nové horizonty v léčbě IBD
  Článek
  redakce, Aneb když konvenční terapie selhává
  redakce, Péče o pacienty s UC: bude možné v roce 2015 nastavit laťku výše?
  redakce, Středně těžká až těžká UC: golimumab efektivní v udržení setrvalé klinické odpovědi
Typ obsahu
XXI. kongres České internistické společnosti ČLS JEP
  Článek
  redakce, Léčba dyslipidémií v předvečer zveřejnění výsledků studie IMPROVE-IT
  redakce, Nová fixní trojkombinace antihypertenziv na českém trhu
Typ obsahu
EASD 2014
  Článek
  redakce, Inzulin glargin „třístovka“ mění kvalitu léčby inzulinem
Typ obsahu
Personalizace léčby pacienta s diabetem 2. typu - teď můžete!
  Článek
  redakce, Individualizace rizik u diabetiků 2. typu v kontextu interních oborů
Typ obsahu
Launch sympozium
  Článek
  redakce, Dapagliflozin cílí na adaptaci - je čas adaptovat i poučky o glykosurii
Typ obsahu
Jihočeské onkologické dny 2014
  Článek
  redakce, Pokročilý Ca žaludku: o posunu a rezervách v současné léčbě a příslibu do budoucna
  redakce, Hormonální léčba Ca prsu: co již dokázala a jaké výzvy před ní stojí?
  redakce, I z pokročilého Ca ledviny je dnes chronické onemocnění - při správné léčbě
Typ obsahu
XXII. západočeské pneumoonkologické dny
  Článek
  redakce, Inhibice angiogeneze přináší výsledky v kterékoli fázi onemocnění NSCLC
  redakce, NSCLC - nezodpovězených otázek léčby inhibitory tyronzinkinázy
Typ obsahu
Lékařské listy Plus
  Článek
  redakce, 1. LF UK bude mít zobrazovací centrum ...
  redakce, Přenosný NIOV v malé studii výrazně zredukoval příznaky CHOPN
  redakce, Dánský národní registr: IBD zhoršuje prognózu po IM
  redakce, Antikoncepce v současnosti: ženy změnily nároky, dialog s lékařem by měl být lepší
  redakce, Neplodnost je krize, která nemá hranice
  redakce, Dobří studenti matematiky získají výhodu při přijímání na 1. LF UK
  redakce, 3. LF UK zve na veletrh práce pro
  redakce, Chřipka versus ebola - co je opravdu reálná hrozba?
  Vítek P., Randomizované studie jako důkaz výhod protonové radioterapie?
  redakce, Antihepatotoxický účinek silymarinu je prokázán. Potvrdí se další?
  Brázda O., Dr. Václav Staněk, zakladatel české anatomické terminologie