Lékařské listy - příloha zdravotnických novin

Body
Ev. č. LL2014/5, pouze prezenční studium. Nutno objednat návštěvu předem: infoatbikv [emailtecka] cz, 359 807 118
Typ položky
Časopis
Kategorie
balneomedicína
lázeňství
medicína
Rok
2014
Vydavatelé
Ambit Media, a.s.
Číslo vydání
5
Obsah
Typ obsahu
Co přinesl revmatologii rok 2013
  Článek
  Pavelka K., Revmatologická komunita byla potěšena, že loňský rok přežilo její přirozené centrum - Revmatologický ústav.
Typ obsahu
Umíme zpomalit destrukci kloubní chrupavky
  Článek
  Pavelka K., Nalezení efektního DMOAD je jednou z největších výzev současného bazálního a klinického výzkumu.
Typ obsahu
Terapie revmatoidní artritidy
  Článek
  Olejárová M., Základem je časná diagnostika a navržení optimální strategie terapie v souladu a aktuálními doporučeními.
Typ obsahu
Farmakoterapie juvenilní idiopatické artritidy
  Článek
  Jarošová K., Cílem terapie, jejíž zahájení musí být včasné, je kompletní kontrola zánětu a navození remise nemoci.
Typ obsahu
Biologická léčba psoriatrické artritidy
  Článek
  Štolfa J., Včasným zavedením adekvátní léčby a mezioborovou spoluprací je pravděpodobně možné zabránit strukturálnímu poškození.
Typ obsahu
Stanou se „malé“ molekuly budoucností revmatologie?
  Článek
  Šenolt L., Lze předpokládat, že některé „malé“ molekuly léčebné spektrum výhledově rozšíří a stanou se tak moderním armamentariem terapie
Typ obsahu
Nový koncept spondyloartritid - pomoc při časné diagnostice?
  Článek
  Fojtíková M., Spolupráce mezi revmatologem a dalšími lékaři je nezbytná, zejména při závažných extraartikulárních manifestacích a komorbiditách.
Typ obsahu
Únava u revmatických onemocnění
  Článek
  Forejtová Š., Stále více je zřejmé, že u revmatických chorob jen parciálně koreluje s aktivitou onemocnění.
Typ obsahu
Léčba akutní bolesti v revmatologii
  Článek
  Šléglová O., Pokud je nedostatečná, pak může komplikovat další průběh onemocnění a přecházet do chronické bolesti se všemi jejími důsledky.