Zpráva o výsledcích geologickoprůzkumných prací 80-90.léta 20.stol.