Vývojové tendence postavení lázeňství ve společenském reprodukčním procesu